top of page

İkamet İzni

Türk Hukukuna Göre yabancıların Türkiyede yasal olarak kalabilecekleri süre 180 günde 90 gündür. Bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre oturum izni almaları gerekmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre yabancıların başvurabileceği 6 farklı tip oturum izni bulunmakta olup bunlar aşağıda sayılanlardır:

 1. Kısa Dönem İkamet İzni

 2. Aile İkamet İzni

 3. Öğrenci İkamet İzni

 4. Uzun Dönem İkamet İzni

 5. İnsani İkamet İzni

 6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

ikamet-izni-cesitleri.webp

Nasıl Alınır?

İkamet izni başvuru süreci oldukça önemlidir ve doğru şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu süreçte her adımın dikkatle takip edilmesi, gerekli belgelerin tam ve doğru şekilde temin edilmesi ve yetkililere sunulması gerekmektedir. Yanlış veya eksik bilgi veya belge sunulması, başvurunun reddedilmesine veya sürecin uzamasına neden olabilir. Legal F olarak, başvuru sürecinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için uzman ekibimizle birlikte  size hangi ikamet izni türünün en uygun olduğunu belirlemekte yardımcı olacak, gerekli belgelerin temininde size rehberlik edecek ve başvurunuzun hazırlık aşamasından sonuçlanmasına kadar tüm süreçte sizin adınıza işlemleri yürüteceğiz.

Profesyonel ekibimizle ikamet izni başvurusu sürecinde rahat etmenizi ve sürecin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

 1. Kısa Dönem Oturum İzni

Uygulamada en çok başvuru  bu izin türü üzerinden özellikle de turizm amaçlı yapılmaktadır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre kısa dönem ikamet iznine başvurabilecek kişiler şu şekilde sayılmıştır:

 1. Turizm Amaçlı Kalacak Olan Yabancılar

 2. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecek Olan Yabancılar

 3. Türkiye'de Taşınmaz Mali Bulunan Yabancılar

 4. Ticari Bağlantı veya İş Kuracak Olan Yabancılar

 5. Hizmet İçi Eğitim Programına Katılacak Olan Yabancılar

 6. Türkiye Cumhuriyetinin Taraf Olduğu Anlaşmalar ya da Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde Eğitim veya Benzeri Amaçlarla Türkiye'ye Gelecek Olan Yabancılar

 7. Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşımamak Kaydıyla Tedavi Görecek Olan Yabancılar

 8. Adli Veya İdari Makamların Talep Veya Kararına Bağlı Olarak Türkiye'de Kalması Gereken Yabancılar

 9. Aile İkamet İzni Şartlarını Kaybetmesi Durmunda Kısa Dönem İkamet İznine Geçirilecek Olan Yabancılar

 10. Türkçe Öğrenme Kursuna Katılacak Olan Yabancılar

 11. Kamu Kurumları Aracılığıyla Türkiye'de Eğitim, Araştırma, Staj ve Kurslara Katılan Yabancılar Türkiye'de Yüksek Öğrenimini Tamamlayanlardan Mezuniyet Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde Müracaat Edenler

 12. Türkiye'de Çalışmayan Gizliliği Belirtilecek Kapsam ve Tutarda Yatırım Yapacak Yabancılar ile Ortaya Çıkar Yabancı Eşi, anlatımın ve Eşinin Ergin Olmayan veya Bağımlı Yabancı Çocuğu

 13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları

Entry-Regulations-Turkey-and-Visa.webp

Eğer siz de Türkiye'de 180 günde 90 günü gidecek şekilde turistik amaçlı ya da yukarıda belirtilen amaçlardan biri dahilinde Türkiye'de kalmayı planlıyorsanız yasal kalış sürenizi geçirmeden kısa dönem ikamet izni için başvuru yapmanız gerekmektedir. Gerekli tüm başvuruların yapılması ve sizin adınıza sürecin takip edilmesi adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. Aile İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre Türk vatandaşlarının veya herhangi tip bir ikamet iznine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 1. Yabancı Eşine

 2. Kendisinin veya Eşinin Ergin Olmayan Yabancı Çocuğuna

 3. Kendisinin veya Eşinin Bağımlı Yabancı Çocuğuna aile ikamet izni düzenlenebilmektedir.

Bu ikamet izin tipinin çocuk için düzenlendiği hallerde ayrıca öğrenci ikamet iznine gerek kalmaksızın ilk ve orta öğretim kurumlarında çocuğa 18 yaşına kadar ücretsiz eğitim hakkı sağlanmaktadır.

 3. Öğrenci İkamet İzni

Türkiye’de lisans, ön lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvurabileceği ikamet izin tipidir. Öğrenim süresinin bir yıldan kısa olduğu durumlarda ikamet izni ancak öğrenim süresinin sonuna kadar verilebilmektedir.

 4. Uzun Dönem İkamet İzni

Bu oturum izni tipi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre yalnızca;

 1. Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan

 2. İçişleri bakanlığının belirlediği şartlara uyan yabancılara

içişleri bakanlığının onayı üzerine valiliklerce süresiz olarak düzenlenebilmektedir.

 5. İnsani İkamet İzni

Bu ikamet izin tipi yalnızca istisnai bazı durumlarda 1 yıllık olmak üzere valiliklerce verilmektedir. Bu istisnai haller aşağıdaki gibidir:

 1. Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

 2. Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

 3. Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı kanunen alınamayacak durumda olduğunda

 4. Sınır dışı etme işlemine, ikamet izin başvurusunun "kabul edilemez" olarak değerlendirilmesi kararına ya da ikamet izin başvurusunun geri çekilmiş sayılması kararına karşı yargı yoluna başvurulduğunda

 5. Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

 6. Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken  yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında

 7. Olağanüstü durumlarda

Bu izin türünü alan yabancıların iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırması gerekmektedir.

b0faa01b-2f84-37e7-89ab-7db6eb5c9f91_edited.webp

 6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir.

Sınır Tanımayan Hizmetler, Sizin İçin Buradayız!

bottom of page