top of page

Sınır Dışı Etme İşlemi ve İdari Gözetim Kararı

Türk Hukukna göre sınır dışı etme işlemi kaynağını 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunundan almaktadır. Bu işlem, anılan kanunun Yabancılar başlıklı ikinci kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı dördüncü bölümünde, 52-60 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

deportation-lawyer-scotch-plains-.webp

Ne Yapılması Gerekiyor?

Bu ve bunun gibi durumlarda göç idaresinin her iki kararına karşı da yargı yolu açık olup ilk aşamada yabancıyı geri gönderme merkezinden çıkarabilmek adına, yabancı hakkında uygulanan idari gözetim kararına karşı itiraz etmek gerekmekte, bununla birlikte sınır dışı etme kararının iptali işlemi için ise vakit kaybetmeden dava açılmalıdır. Eğer bu durum sizi de ilgilendirmekte ve yabancılar hukuku alanında profesyonel bir hizmet almak isterseniz size alanında uzman yerel hukukçular ile birlikte "Legal F" olarak yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. 

Bu Kanuna Göre Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Alınabilecek Kişiler Kimlerdir?

 1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

 2. Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

 3. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

 4. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

 5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

 6. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

 7. İkamet izinleri iptal edilenler

 8. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

 9. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

 10. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler

 11. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

 12. Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

 13. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

 14. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

İdari Gözetim Kararı Nedir?

İdari gözetim kararı ise aynı kanunun 57. Maddesinde düzenlenmiş olup sınır dışı etme işlemi ile birlikte uygulanmakta ve işlem sonucunda, hakkında sınır dışı işlemi ve idari gözetim kararı uygulanan kişi Geri Gönderme Merkezine gönderilmektedir.

En Çok Hangi Durumlarda Uygulanıyor?

Uygulamada en sık karşılaşılan sınır dışı etme işlemi ve idari gözetim kararının uygulandığı durumlar uyuşturucu madde (kişisel kullanım amacıyla) ile yakalanma, basit yaralama, görevi yaptırmamak için kolluk kuvvetine direnme gibi genellikle tutuksuz yargılanmayı gerektiren suç tiplerinde görülmektedir. 

Drug-Trafficking.webp

Bu tip durumlarda her ne kadar adli merciiler yabancının tututuksuz yargılanmasına karar vermiş olsalar da daha sonra yabancının “Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturduğu” (yukarıda d bendinde bahsedilmiş olan) gerekçesiyle göç idaresince sınır dışı etme kararı alınmakta ve buna binaen idari gözetim kararı verilerek yabancı geri gönderme merkezine gönderilmektedir.

Sınır Tanımayan Hizmetler, Sizin İçin Buradayız!

İletişime Geçmek İçin Hemen Arayın

bottom of page